สูตรเล่นรูบิค Rubik 3x3x3

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter

สูตรเล่นรูบิค Rubik 3x3x3

ขั้นที่ 1
มาทำความรู้จักกับรูบิค (Rubic) กันเถอะ

คำนิยามของชิ้นส่วนต่างๆของรูบิค
ชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่

สูตรเล่นรูบิค

ชิ้นส่วน edge หรือ ขอบ
คือชิ้นส่วนที่มีสอง(2) สีในหนึ่งชิ้น ซึ่งมีทั้งหมดสิบสอง (12) ชิ้น
ตั้งอยู่แถวกลางของรูบิค

สูตรเล่นรูบิค

ชิ้นส่วน corner หรือ มุม
คือชิ้นส่วนที่มีสาม(3) สีในหนึ่งชิ้น ซึ่งมีทั้งหมดแปด (8) ชิ้น
ตั้งอยู่ตรงขอบของรูบิค

สูตรเล่นรูบิค

ชิ้นส่วน center หรือ ส่วนกลาง
คือชิ้นส่วนที่มีหนึ่ง(1) สีในหนึ่งชิ้น ซึ่งมีทั้งหมดหก(6) ชิ้น
ตั้งอยู่ตรงกลางของแต่ละด้านของรูบิค ชิ้นส่วนเหล่านี้จะไม่ขยับ และจะแสดงสีของแต่ละด้าน

ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีเขียว สีฟ้า

สีของชิ้นส่วนตรงกลางจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนั่นคือ

 • สีขาว อยู่ตรงข้ามกับ สีเหลือง
 • สีส้ม อยู่ตรงข้ามกับ แดง
 • สีเขียว อยู่ตรงข้ามกับ สีฟ้า

แต่ละด้านของลูกรูบิคจะแทนด้วย R,L,U,D,F,B

 • R = ด้านขวา(Right Face) คือ แถวด้านขวาของรูบิค
 • L = ด้านขวา(Left Face) คือ แถวด้านซ้ายของรูบิค
 • U = ด้านขวา(Up Face) คือ แถวด้านบนสุดของรูบิค
 • D = ด้านขวา(Down Face) คือ แถวด้านล่างสุดของรูบิค
 • G = ด้านขวา(Front Face) คือ แถวด้านหน้าของรูบิค
 • B = ด้านขวา(Back Face) คือ แถวด้านหลังของรูบิค

ตัวอักษรใดที่มี “i” ตามหลัง หมายถึงการหมุนกลับ หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองรูบิคในแนวตรงชี้ไปที่หน้าคุณ

สำคัญมาก

การหมุนรูบิคตามแบบด้านล่างนี้ ควรถือรุบิคโดยหันด้านหน้าโดยมีโลโก้อยู่ด้านบน สีเทาที่เห็นในรูปแสดงถึงการเป็นสีอะไรก็ได้ โดยการหมุนแต่ละครั้ง คือหมุน 1/4 รอบ

สูตรเล่นรูบิค

ขั้นที่ 2

การสร้างกากบาทสีขาว

การถือลูกรูบิค
ถือรูบิคโดยให้ชิ้นกลางสีขาวอยู่ด้านบน (U) โดยทำให้มีลักษณะเหมือนกากบาทตาม
ที่แสดงในรูป ซึ่งกว่าจะทำได้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนและการลองผิดลองถูก อย่างไรก็ตาม

สูตรเล่นรูบิค

เรามีเคล็ดลับมาช่วย ดังนี้

ต้องแน่ใจว่าแก้ส่วนที่เป็นกากบาทสีขาว จากสีฟ้า สีส้ม สีเขียวและสีแดงตามลำดับ
สังเกตุจากรูป สีของชิ้นขอบจะเข้ากับชิ้นตรงกลางสีขาวด้านบน และเข้ากับชิ้นกลางสีแดงและสีฟ้าด้านข้าง วิธีนี้จะทำให้รู้ว่าชิ้นส่วนขอบนั้นอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
ถือรูบิคโดยให้ชิ้นกลางสีขาวอยู้ด้านบน หมุนชิ้นขอบสีฟ้า/สีขาว ไปด้านล่าง (D)
แล้วหมุนกลับไปมาจนกระทั่งอยู่ใต้ชิ้นกลางสีฟ้าถึงขั้นนี้ ให้ถือรูบิคโดยให้ชิ้นกลางสีฟ้าและชิ้นขอบสีฟ้า/สีขาวอยู่ด้านขวา (R)
หมุนด้านขวา (R)  สูตรเล่นรูบิค จนกระทั่งชิ้นขอบสีฟ้า/สีขาว อยู่ด้านบน (U) และอยู่เหนือชิ้นกลางสีฟ้า
หากรูบิคของคุณมีลักษณะตามนี้ สูตรเล่นรูบิค ให้ถือรูบิคโดยชิ้นกลางสีส้มอยู่ด้านขวา (R) และเริ่มทำด้านนั้น ต่อจากชิ้นกลางสีส้มตามวิธีด้านบน
หากรูบิคของคุณมีลักษณะตามนี้ สูตรเล่นรูบิค ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง โดยชิ้นกลางสีฟ้าอยู่ด้านขวา (R)

สูตรเล่นรูบิค
ยินดีด้วยครับ

หากรูบิคของคุณ มีกากบาทสีขาวตามรูปนี้ สูตรเล่นรูบิค แล้วละก็ เชิญไปต่อกับขั้นที่ 3 ได้เลย!

ขั้นที่ 3

การแก้ปมที่ชิ้นมุมสีขาว

การถือลูกรูบิค

ถึงตาที่คุณต้องแก้ปมชิ้นมุมสีขาว โดยที่รูปกากบาทสีขาวอยู่ด้านบน (U) สูตรเล่นรูบิค

เคล็ดลับ

ชิ้นขอบด้านหนึ่งจะเป็นสีขาว กับอีก 2 สี
หากชิ้นขอบอยู่ด้านล่าง (D) แล้ว ให้หมุนด้านล่างจนกว่าชิ้นมุมจะอยู่ใต้ตำแหน่งของมันเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว รูบิคของคุณจะดูเหมือนรูปใดรูปหนึ่งใน 3 รูปนี้

สูตรเล่นรูบิค

จากนั้น ทำตามขั้นตอนด้านล่าง1X, 2X หรือ3Xหรือจนกว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สูตรเล่นรูบิค

ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับทั้งสี่มุม

หากชิ้นมุมอยู่ด้านบน (U) ให้หมุนไปอยู่ด้านล่าง (D) โดยการ

สูตรเล่นรูบิค

ในขั้นนี้ ให้หมุนแถบด้านล่าง(D)จนกว่า ชิ้นมุมนั้นจะอยู่ใต้กับตำแหน่งด้านบน (U) ของมัน

สูตรเล่นรูบิค

ยินดีด้วยครับ

หากแถบสีขาวของคุณเป็นตามรูปนี้ คุณทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งในสามของลูกรูบิค

และคุณสามารถไปต่อได้แล้วในขั้นที่ 4!

ขั้นที่ 4

การแก้ปมที่แถวกลาง

การถือลูกรูบิค

คุณต้องแก้ปมที่แถบกลางของรูบิค โดยแถบที่มีสีขาวทั้งหมดอยู่ด้านล่าง นั่นคือการวาง

“ชิ้นขอบ”ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สูตรเล่นรูบิค

เคล็ดลับ

 • สังเกตุแนวตั้งของแถวสีฟ้า (อาจจะเป็นสีแดง สีส้ม หรือสีเขียว)
  นี่คือจุดสำคัญ
 • สร้างแถวแนวตั้งโดยหมุนด้านบน (U) จนสีด้านหน้าของชิ้นขอบของด้านบนที่ไม่มีสีเหลือง เข้ากับขิ้นกลางของด้านข้าง สีที่เห็นบนชิ้นขอบด้านบน (U) จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของชิ้นขอบว่าจะไปทางใด
 1. หากคุณกำลังขยับชิ้นขอบไปในทิศทางเดียวกันกับที่กำกับในรูปภาพนี้ สูตรเล่นรูบิค ให้ทำตามขั้นตอนตามรูปด้านล่างนี้ สูตรเล่นรูบิค
 2. หากคุณกำลังขยับชิ้นขอบไปในทิศทางเดียวกันกับที่กำกับในรูปภาพนี้ สูตรเล่นรูบิค ให้ทำตามขั้นตอนตามรูปด้านล่างนี้ สูตรเล่นรูบิค
  ทำตามขั้นตอนนี้จนกว่าชิ้นขอบทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ข้อสังเกต หากชิ้นขอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งอยู่ในแถวกลาง แต่อยู่ผิดตำแหน่ง ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แล้วมันจะเลื่อนไปอยู่ด้านบน จากนั้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อให้ชิ้นขอบนั้นอยู่ในชั้นกลางในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สูตรเล่นรูบิค

ยินดีด้วยครับ

หากสองแถบล่างของคุณดูเหมือนกับรูปนี้แล้ว คุณสามารถไปต่อกับขั้นที่ 5 ตอนนี้ คุณมาถึงขั้นที่สองในสามของขั้นตอนทั้งหมดแล้ว!

ขั้นที่ 5

แก้ปมที่แถบบน…

ทำให้เป็นกากบาทสีเหลือง

การถือลูกรูบิค

 1. ทำให้แถบสีเหลืองด้านบน (U)ของคุณเหมือนแบบสีเหลืองแบบใดแบบ
  หนึ่งตามรูปด้านล่าง
 2. ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง สูตรเล่นรูบิค

เคล็ดลับ

 • ชิ้นขอบสีเหลืองที่อยู่ด้านบน (U) ยังไม่จำเป็นต้องเข้ากับชิ้นส่วนด้างข้างในขั้นนี้!

ขั้นที่ 1 ทำกากบาทสีเหลือง

ลักษณะที่ 1  สูตรเล่นรูบิคข้ามไปยัง ขั้นที่ 2ในหน้าถัดไป
ลักษณะที่ 2 สูตรเล่นรูบิค
จากนั้นนำผลที่ได้ไปทำต่อกับลักษณะที่ 3 หรือ 4 ถือลูกรูบิคให้เป็นแบบเดียวกับลักษะนั้นและทำตามขั้นตอน

ลักษณะที่ 3 สูตรเล่นรูบิค

ลักษณะที่ 4 สูตรเล่นรูบิค

แก้ปมที่แถบบน…

นำสีเหลืองทั้งหมดมาอยู่ด้านบน

ขั้นที่ 2 ทำให้มุมทุกมุมเป็นสีเหลือง

ในขั้นนี้ ทำด้านบน (U) ของรูบิค ให้เป็นแบบลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามรูปด้านล่าง

สูตรเล่นรูบิค

ลักษณะที่ 1 หากด้านบนไม่มีชิ้นมุมชิ้นใดเป็นสีเหลือง ก็จะต้องมีชิ้นมุมซ้าย

สีเหลืองที่อยู่ด้านซ้าย ตามรูป สูตรเล่นรูบิค

ลักษณะที่ 2 หากชิ้นมุมใดมุมหนึ่งเป็นสีเหลืองที่เข้ากันกับด้านบน (U) ตามรูป

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป สูตรเล่นรูบิค

ลักษณะที่ 3 ไม่ต้องกังวล หากมีชิ้นมุม 2 ชิ้นเป็นสีเหลือง คุณแค่ต้องทำให้ด้านหน้า (F)

ของรูบิคเข้ากันกับชิ้นมุมสีเหลืองด้านซ้าย ตามรูป สูตรเล่นรูบิค

ทำตามขั้นตอนนี้ 1,2 หรือ 3 ครั้ง จนด้านบน (U) เป็นสีเหลืองทั้งหมด หลังจากแต่ละขั้นตอน ให้ปรับ

รูบิคอีกครั้งให้เข้ากันกับด้านบน (U) แล้วทำตามขั้นตอนซ้ำจนกระทั่งมุมทุกมุมเป็นสีเหลือง

สูตรเล่นรูบิค

ยินดีด้วยครับ

หากรูบิคของคุณมีดูเหมือนกับรูปนี้แล้ว ให้คุณไปต่อกับขั้นที่ 6 ได้เลย ! สูตรเล่นรูบิค

การถือลูกรูบิค

สูตรเล่นรูบิค

 1. ขณะที่ถือรูบิคตามรูป ให้หมุนด้านบน (U) จนอย่างน้อยมุม2มุม
  อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยที่มุมทั้ง 2 ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแบบ A,B หรือ
  A,D หรือ B,C ตามภาพด้านล่าง หากมุมทั้ง 4 มุมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกแล้ว
  ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ต่อในหน้าถัดไป

สูตรเล่นรูบิค

ขั้นตอนที่ 1 จัดตำแหน่งของมุมสีเหลืองให้ถูกต้อง

ขณะถือรูบิคตามรูปข้างบน ให้ดูที่ด้านบน (U) เป็นหลัก วางชิ้นมุมที่ถูกต้องไว้ด้านหลังแบบ A,B หรือ

แทยงมุมแบบ A,D หรือ B,C ที่อยู่ตรงข้ามกัน

สูตรเล่นรูบิค

หากมุม A และ มุม B อยู่ถูกตำแหน่งแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อสลับ C กับ D

สูตรเล่นรูบิค

หากต้องการสลับในแนวทแยงมุมกันแบบ B กับ C หรือ D กับ A ให้ทำตามขั้นตอนเพียงครั้งเดียว จากนั้นปรับทิศของ

รูบิคเพื่อให้มุมที่ถูกต้อง 2 มุมอยู่ด้านหลัง จากนั้นทำตามขั้นตอนอีกครั้ง

ยินดีด้วยครับ

สูตรเล่นรูบิค

หากรูบิคของคุณดูเหมือนรูปนี้แล้ว เชิญไปต่อกับขั้นตอนที่ 2ได้เลย!

ขั้นตอนที่ 2 จัดวางตำแหน่งชิ้นขอบสีเหลืองให้ถูกต้อง

จัดวางตำแหน่งชิ้นขอบสีเหลืองให้ถูกต้อง

สูตรเล่นรูบิค

สูตรเล่นรูบิค หากมีขอบหนึ่งขอบที่ถูก ส่วนอีก3ขอบผิด ให้เปลี่ยนทิศของรูบิคเพื่อให้หน้าที่ขอบถูกแล้วไปอยู่ด้านหลัง (B) จากนั้น

ให้กำหนดดูว่าชิ้นขอบควรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือ ทวนเข็มนาฬิกาแล้วให้ทำตามวิธีด้านล่าง

สูตรเล่นรูบิค หากขอบทั้ง4ขอบยังไม่ถูกต้อง ให้ลองทำตามวิธีด้านล่างวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วให้กำหนดทิศทาง

ของชิ้นขอบอีก3ชิ้น ว่าควรขยับไปทางใด และทำตามขั้นตอนด้านล่างให้ถูกต้อง

จะหมุน E F G ตามเข็มนาฬิกา หรือ E F G H ตามเข็มนาฬิกา

สูตรเล่นรูบิค

จะหมุน E F G ทวนเข็มนาฬิกา หรือ E F G H ทวนเข็มนาฬิกา

สูตรเล่นรูบิค

ยินดีด้วยครับ!

สูตรเล่นรูบิค

Tags
art toy Art Toy Pop Mart Labubu Labubu มีกี่คอล Labubu แท้ดูยังไง Molly Art Toy Molly Space Molly Space มีกี่แบบ pop mart rubik Space Molly toystarworld กระตุ้นพัฒนาการด้วยอะไรดี การเล่นเสริมพัฒนาการลูก กิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น ของเล่น ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ของเล่นลูก ของเล่นวิทยาศาสตร์ ของเล่นสุดคลาสสิค ของเล่นเด็ก ของเล่นเด็กผุ็หญิง ของเล่นเด็กผู้ชาย ของเล่นเด็กผู้หญิง ของเล่นเด็กสีสดแบบนี้ดีไหม ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ประดิษฐ์ของเล่น DIY ประดิษฐ์ลำโพง พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็ก 9 เดือน พัฒนาการเด็ก 10-12 เดือน พัฒนาไอคิว รูบิค ลาบูบู้ วิธีฝึกลูกพูด วิธีเล่นรูบิค สูตรเล่นรูบิค สไลม์ ส่งเสริมพัฒนาการลูก ส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อาร์ตทอย เทคนิคส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เสริมสร้างIQ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

labubu แท้ดูยังไง

Labubu แท้ดูยังไง? เคล็ดลับการตรวจสอบเพื่อให้ได้ของแท้

Labubu เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมในวงการของเล่นสะสมและศิลปะ ด้วยการออกแบบที่น่ารักและมีเอกลักษณ์ ทำให้มีของปลอมออกมามากมายในตลาด การรู้วิธีตรวจสอบ

ศิลปินผู้ออกแบบ Labubu คือใคร? รู้จักกับศิลปินและแรงบันดาลใจเบื้องหลัง

Labubu เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการของเล่นสะสมและศิลปะ ด้วยการออกแบบที่น่ารักและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้ Labubu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *