สูตรเล่นรูบิค Rubik 3x3x3

สูตรเล่นรูบิค

สูตรเล่นรูบิค Rubik 3x3x3 ขั้นที่ 1 มาทำความรู้จักกับรูบิค (Rubic) กันเถอะ คำนิยามของชิ้นส่วนต่างๆของรูบิค ชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ชิ้นส่วน edge หรือ ขอบ คือชิ้นส่วนที่มีสอง(2) สีในหนึ่งชิ้น ซึ่งมีทั้งหมดสิบสอง (12) ชิ้น ตั้งอยู่แถวกลางของรูบิค ชิ้นส่วน corner หรือ มุม คือชิ้นส่วนที่มีสาม(3) สีในหนึ่งชิ้น ซึ่งมีทั้งหมดแปด (8) ชิ้น ตั้งอยู่ตรงขอบของรูบิค ชิ้นส่วน center หรือ ส่วนกลาง คือชิ้นส่วนที่มีหนึ่ง(1) สีในหนึ่งชิ้น ซึ่งมีทั้งหมดหก(6) ชิ้น ตั้งอยู่ตรงกลางของแต่ละด้านของรูบิค ชิ้นส่วนเหล่านี้จะไม่ขยับ และจะแสดงสีของแต่ละด้าน ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีของชิ้นส่วนตรงกลางจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนั่นคือ สีขาว อยู่ตรงข้ามกับ สีเหลือง สีส้ม อยู่ตรงข้ามกับ […]