กระตุ้นพัฒนาการด้วยอะไรดี พัฒนาการทารก 5 – 6 เดือน เป็นอย่างไร?

กระตุ้นพัฒนาการด้วยอะไรดี - toystarworld

ลูกน้อยในวัยทารก เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย พัฒนาการลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่า พัฒนาการทารก 5 – 6 เดือน ลูกจะทำอะไรได้บ้าง พร้อมวิธีกระตุ้นพัฒนาการด้วยอะไรดี ของเล่นเสริมพัฒนาการลูก ให้เติบโตสมวัย ฉลาด เรียนรู้เร็ว ด้วยเทคนิคส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทั้งพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา พัฒนาการด้านการใช้ภาษา กระตุ้นพัฒนาการด้วยอะไรดี ด้านการเคลื่อนไหว ทักษะ : ลูกสามารถยันตัวขึ้นจากท่านอนควํ่า โดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้ อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง วิธีส่งเสริมพัฒนาการ จัดลูกอยู่ในท่านอนควํ่า คุณแม่ถือของเล่นไว้ด้านหน้า เหนือศีรษะลูก เรียกชื่อลูกให้มองดูของเล่นแล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นขึ้น เพื่อให้ลูกสนใจ ยกศีรษะ และลํำตัวตามจนพ้นพื้น และแขนเหยียดตรง มือยันพื้นไว้ กระตุ้นพัฒนาการด้วยอะไรดี การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ทักษะ : ลูกสามารถเอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงาย อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก5เดือน กรุ๋งกริ๋ง วิธีส่งเสริมพัฒนาการ จัดลูกอยู่ในท่านอนหงาย คุณแม่เขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวลูก ประมาณ 20-30 […]