การเล่นเสริมพัฒนาการลูก (1-12 เดือน) อยากให้เบบี๋พัฒนาการดี ลูกต้องเล่นอะไร

การเล่นเสริมพัฒนาการลูก - toystarworld

การเล่น ถือเป็นกิจกรรมสำคัญลูกน้อยเลยก็ว่าได้ นอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความสนุกสนานจากการเล่นแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการลูกแทบทุกด้านให้กับเด็ก ๆ การได้จัดการเล่นเสริมพัฒนาการลูกที่สอดคล้องกับความสามารถและทักษะตามวัยของลูกได้ถูก ก็ยิ่งส่งเสริมพัฒนาการดีต่อลูกมากยิ่งขึ้นด้วย เรามาดู การเล่นเสริมพัฒนาการ ของลูกกัน ว่ามีอะไรบ้าง ตาราง การเล่นเสริมพัฒนาการลูกน้อยตามวัย การเล่นเสริมพัฒนาการลูก อายุ 1-3 เดือน พัฒนาการของหนู ๆ ในช่วงนี้ จะเคลื่อนไหวร่างกาย แขน ขา ได้ 2 ข้างเท่ากัน เริ่มสำรวจสิ่งต่างๆ รอบ ๆ ตัวโดยใช้สายตาจ้องมองและเคลื่อนสายตาตามวัตถุที่เคลื่อนที่ ใช้มือคว้า เอื้อมหยิบสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ อาจจะจับถูกบ้างผิดบ้าง เนื่องจากการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อตาและมือยังไม่สมบูรณ์ ลูกวัยนี้ควรเล่นอะไร ใช้ของเล่นกระตุ้นสายตา เช่น โมบายสีสดใส เสริมทักษะการฟังด้วยของเล่นกรุ๋งกริ๋ง เขย่ามีเสียงดัง หรือเปิดให้ฟังเพลงบรรเลงเบาๆ การอุ้ม สัมผัส และพูดคุย จะช่วยทำให้ลูกได้ยิ้มและรู้จักตอบสนองต่อเสียงรอบข้าง การเล่นเสริมพัฒนาการลูก อายุ 4-5 เดือน พัฒนาการของหนู ๆ ในช่วงนี้ […]